Besök på Aranäs kontor! 

För att minska risk för smittspridning är Aranäs kontor enbart öppet för besökare som har bokade möten. Vill du komma i kontakt med oss ber vi dig att ringa 0300-512 00 alternativt 0300-512 80 om du har en brådskande serviceanmälan. Du kan även maila oss på aranas@aranas.se.

Att köpa bostadsrätt i Brf Utsikten

När försäljningen av lägenheterna i Brf. Utsikten startar inleds en process för dig som köpare. Brf. Utsikten säljs genom en oberoende mäklare vilket garanterar att du får professionell rådgivning och att dina intressen som köpare tas tillvara på bästa sätt. Bostäderna förmedlas genom fastighetsbyrån i Kungsbacka.

Säljstart

Lägenheterna i Brf Utsikten börjar säljas den 14 juni 2015 kl. 09.00 vid Fastighetsbyråns kontor i Kungsbacka.

Förhandsavtal

När du har bestämt dig för vilken lägenhet du vill köpa tecknas ett förhandsavtal, vilket är ett bindande avtal för både köpare och säljare. Uppgifterna i förhandsavtalet grundas på en ekonomisk kalkyl som ska ligga till grund för den ekonomiska planen. Prissättning och avgiftsnivåer bygger på denna.

Inom 7 dagar efter tecknat förhandsavtal skall en dellikvid av köpeskillingen erläggas:

• 1 -  1,5 rok 50 000 kr
• 2 rok 75 000 kr
• 3 rok eller större 100 000 kr

I samband med tecknande av förhandsavtal kommer en medlemsprövning att genomföras genom att en kreditupplysning tas.
För att teckna ett förhandsavtal måste du ha finansieringen klar, med eller utan lån. Ett lånelöfte från valfri bank ska finnas.
Om händelser inträffat vilket leder till väsentliga förändringar i den ekonomiska planen jämfört med ursprunglig ekonomisk kalkyl kan detta påverka slutlig insats och årsavgift. Du har rätt att häva förhandsavtalet om insatsen och avgifter till föreningen blir väsentligt högre än vad som angivits i förhandsavtalet.

Upplåtelseavtal

När bostadsrättsföreningens ekonomiska plan upprättats och registrerats av Bolagsverket kommer upplåtelseavtal att tecknas och du blir medlem i föreningen. Vid detta tillfälle skall 10 % av köpeskillingen erläggas, med avdrag för tidigare betald dellikvid i samband med tecknande av förhandsavtalet. Detta kommer att ske cirka tre månader innan inflyttning.

Slutbetalning

Slutlikvid för bostadsrätten skall vara erlagd senast på tillträdesdagen. Kvitto på fullgjord betalning ska uppvisas i samband med utlämning av nycklarna till bostaden.

Tillträde

Sommaren 2016. Definitivt inflyttningsdatum meddelas senast sex månader före tillträdet.

Årsavgift

Årsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen (första avin skickas hem till dig).

Insatser och månadsavgifter

Framgår av prislista och den ekonomiska kalkylen.

Lägenhetsbesiktning

Besiktning av bostaden görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen leds av en opartisk besiktningsman utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter till besiktningsmannen. Kallelse kommer att skickas ut i god tid innan utsatt datum.

Ekonomisk kalkyl

Beskriver bostadsrättsföreningens tillgångar och skulder samt årliga intäkter och kostnader. Kalkylen godkändes av intygsgivarna våren 2015.

Ekonomisk plan

Våren 2016 upprättas en ekonomisk plan för bostads­rättsföreningen som ersätter den ekonomiska kalkylen.

Villkor i övrigt

Övriga villkor framgår av förhandsavtalet/upplåtelse­avtalet och bostadsrättsföreningens stadgar, som du erhåller i samband med undertecknandet av upplåtelse­avtalet, eller tidigare om så önskas.

KORT OM BRF UTSIKTEN

3 Hus
6-8 våningar
88 bostadslägenheter
1:or på 40 kvm - till 5:or på 130 kvm
Inflyttning sommaren 2016