Besök på Aranäs kontor! 

För att minska risk för smittspridning är Aranäs kontor enbart öppet för besökare som har bokade möten. Vill du komma i kontakt med oss ber vi dig att ringa 0300-512 00 alternativt 0300-512 80 om du har en brådskande serviceanmälan. Du kan även maila oss på aranas@aranas.se.

Bo i bostadsrätt

En bostadsrätt är en rättighet att bo i en bostad som ägs av en bostadsrättsförening. Föreningen är i sin tur en ekonomisk förening vars uppgift är att utan tidsbegräns­ning upplåta föreningens lägenheter till medlemmarna. Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätt till din lägenhet på obestämd tid och du har själv ansvar för att vårda din lägenhet. När du köper bostadsrätt blir du medlem i föreningen och tillsammans med övriga medlemmar i föreningen ägare till bostäderna och de gemensamma anläggningarna inom området.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS VERKSAMHET OCH STYRELSE

I en bostadsrättsförening väljer medlemmarna en styrelse som ansvarar för förvaltningen. Medlemmarna och styrelsen bestämmer tillsammans över föreningens verksamhet. Det innebär att alla har stora möjligheter att påverka sitt boende och sina boendekostnader. I föreningens stadgar regleras rättigheter och skyldigheter för bostadsrättsinnehavarna samt hur styrelsen ska arbeta. Föreningens ordningsregler och ekonomisk plan ligger till grund för verksamheten.
Varje bostadsrättsinnehavare har besittningsrätt till sin bostad, vilket innebär att man inte kan bli uppsagd så länge man sköter sina skyldigheter gentemot föreningen. Som ägare till din bostadsrätt kan du också sälja den vidare till vem du vill, dock måste föreningens styrelse godkänna den nya ägaren som medlem i föreningen.

FÖRENINGENS EKONOMI

Innan bostadsrätterna upplåts upprättar styrelsen en ekonomisk kalkyl för föreningen, som syftar till att ge bostadsrättsinnehavarna information om föreningen och dess ekonomi. Kalkylen och den efterföljande ekonomiska planen godkänns av behöriga intygsgivare och registreras av Bolagsverket. Planen består bland annat av en budget som visar föreningens intäkter och kostnader, en ekonomisk känslighetsanalys samt en prognos.
Den ekonomiska planen visar också anskaffningskost­naden för föreningens fastighet och hur denna finansieras. Finansieringen sker dels med lån i föreningen och dels med den insats som bostadsrättsinnehavarna betalar för sina lägenheter.

Den enligt planen beräknade årsavgiften ska täcka föreningens kostnader såsom räntor, drifts- och under­hållskostnader samt amortering av lån och avsättning till underhållsfond. Årsavgiften betalas månadsvis i förskott fr.o.m. tillträdesdagen.

INBYGGD SÄKERHET

Aranäs är mån om att du som bostadsrättsinnehavare ska känna dig trygg och säker i samband med ditt lägenhetsköp.
Aranäs Projekt AB, som bygger bostäderna i Brf. Utsikten, är välkänt för en god kvalitet på sina bostäder. Bostadsrättsföreningens ekonomiska kalkyl och ekonomiska plan granskas av auktoriserad intygsgivare som intygar att planen har en tillförlitlig grund. Aranäs tecknar en insatsgaranti för erlagda insatser och upplåtelseavgifter och förbinder sig också att köpa de bostadsrätter som eventuellt är osålda den dag då bostadsrättsföreningen tar över ansvaret för ekonomin.

FÖRSÄKRA BOSTADSRÄTTEN

Föreningen håller fastigheten fullvärdesförsäkrad. Utöver detta skall du teckna en hemförsäkring som skyddar dig vid stöld, brand och vattenskada eller om du skulle bli skadeståndsskyldig m.m. Du skall också se till att teckna en tilläggsförsäkring (så kallad bostadsrättsförsäkring), som skyddar vid skador på lägenhetens inre.

KORT OM BRF UTSIKTEN

3 Hus
6-8 våningar
88 bostadslägenheter
1:or på 40 kvm - till 5:or på 130 kvm
Inflyttning sommaren 2016